AKTIV MED SÖMNAPNÉ

Patientutbildning med fokus på diagnos, behandling och livsstil.

För att logga in första gången behöver du mejla info@hjart-lung.se och be om lösenordet.

En färdig patientutbildning om sömnapné!

I Sverige uppskattas 600 000 personer ha sömnapné och av dessa behöver 400 000 behandling för en bättre sömn och hälsa. Obehandlad sömnapné påverkar livskvalitén och ökar risken för många andra sjukdomar.

Kunskaperna om sömnapné är fortfarande låga jämfört med andra stora folksjukdomar. Därför har vi tagit fram en utbildning, för att ge dina patienter med sömnapné bättre förutsättningar att förstå sin diagnos och öka följsamheten till sin behandling.

Utbildningen består av en handledarmanual och PowerPoint-bilder med anteckningar och tar ungefär 2 timmar att genomföra. Allt material är färdigt och utan kostnad för dig som arbetar i vården.

Utbildningen är framtagen och finansierad av Riksförbundet HjärtLung tillsammans med Patrica Granzin, legitimerad biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi, specialiserad inom sömnapnédiagnostik och behandling.

Patientbroschyr
Om obstruktiv sömnapné

Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största patientorganisationer, med närmare 35 000 medlemmar och 170 föreningar över hela landet. Tillsammans har vi kunskap, kraft och engagemang att ge människor som lever med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom ett längre och rikare liv.   

ApnéSverige är en patientorganisation för alla med sömnapné och en medlemsorganisation i Riksförbundet HjärtLung.

Har du provat våra andra patientutbildningar?

Kontakta oss

Riksförbundet HjärtLung
Wollmar Yxkullsgatan 14, 1 trappa 118 50 Stockholm
Tel 08-556 06 200. E-post info@hjart-lung.se